Building new Israeli-American leadership as a living bridge within the Jewish American community.

The IAC Gvanim program explores the hybrid identity (Israeli-Jewish-American), by examining questions of identity, belonging, community building and leadership through an in-depth personal and communal journey. Graduates of IAC G’vanim become the backbone leadership of their communities.

גוונים היא תוכנית איכותית וייחודית, המתקיימת כבר 14 שנים בישראל ושמונה שנים בארה"ב ביוזמת הפדרציה היהודית בסן פרנסיקו. התוכנית בארה"ב בהובלת ה-IAC , מיועדת לישראלים החיים בצפון אמריקה המעוניינים לברר שאלות של זהות יהודית-ישראלית-אמריקאית ולהוביל תהליכים לחיזוקה של הקהילה, כמסגרת הכרחית לשמירה על הזהות, וכמענה לאתגרים של הדור הבא. המשתתפים בתוכנית לוקחים חלק במסע אישי וקבוצתי אינטימי הכולל תהליך למידה עמוק. התוכנית כוללת הרצאות ודיונים, סדנאות, הכרות עם כלים להובלה ומנהיגות קהילתית, מפגשים עם אנשי מקצוע ומנהיגים מארה"ב ומישראל, ולימוד המבוסס על טקסטים יהודיים קלאסיים ומודרניים.

השתתפות בתוכנית מזמנת העשרה וחוויה במסע בירור הזהות היהודית-ישראלית של המשתתפים, ומסייעת להבין את המשמעות של החיים כישראלים מחוץ למדינת ישראל ואת האחריות למעורבות בקהילה הנגזרת מכך. בסופה של התוכנית מצופה ממשתתפיה לפעול והוביל יוזמות קהילתיות אשר יסייעו בחיזוק ובינוי קהילה יהודית-ישראלית-אמריקאית פעילה, משמעותית וברת קימא, המאפשרת את קיומה של הזהות המשולשת עבורינו ועבור ילדינו. בתוכנית שותפים ומשולבים ארגונים מובילים בתחומים בהן עוסקת התוכנית, בהגות, מחקר ועשיה מארה"ב ומישראל.


 

X Close

Contact Details