תנועת קשת - המשפחה הישראלית שלך!

Join our young families with [email protected] Movement!

* indicates required
Programs

IAC KESHET:

COMMUNITY. HEBREW. CULTURE

IAC Keshet is a national children’s movement providing framework and resources that empower our community to connect as a family and community through the Hebrew language, Israeli culture, Jewish heritage and a strong connection to Israel.

IAC Keshet’s activities strengthen the identity of children of ages 2-9, and entire communities, instills a sense of social responsibility and commitment.

קש"ת - קהילה, שפה, תרבות

קשת היא תנועת ילדים ארצית המספקת מסגרת מעצימה לבניית קהילה ישראלית-יהודית-אמריקאית של משפחות צעירות וזאת באמצעות השפה העברית, התרבות הישראלית, המורשת היהודית ואהבת ישראל.

פעילות תנועת קשת מחזקת את זהות הילדים בגילאי 2-8 והקהילה כולה ומעודדת מעורבות ומחוייבות דרך פעילות חברתית ותרבותית.תוכנית קשת כוללת פעילויות מקומיות בהן ילדים ומשפחותיהם יוכלו להפגש, לחזק את השפה העברית ולפגוש ספרות ישראלית לילדים. בנוסף, יתקיימו פעילויות לחגים היהודים והישראליים מנקודת מבט ישראלית. 

הפעילות תאפשר לילדים לשמוע סיפורים ישראלים, מוזיקה ישראלית, תרבות ישראלית, להחשף לערכים יהודיים וחגים דרך נקודת מבט ישראלית, להכיר תוכן ישראלי אותנטי בעזרתו יוכלו לגבש זהות תרבותית , והכי חשוב - להנות! 

בתוכנית זו ההורים ממלאים תפקיד חשוב, ולכן עליהם להיות עם ילדיהם לכל אורך המפגש. 

Contact Details