"תלמוד גדול שמביא לידי מעשה" (תלמוד בבלי, קידושין מ)        English Version

"IAC גוונים" הינה תכנית מנהיגות יוקרתית של IAC.

מטרת התכנית היא להכשיר מנהיגות ערכית, ארגונית וחברתית- קהילתית בקרב החברה הישראלית בארה"ב, באמצעות פיתוח מאגר מקומי של מובילים חברתיים, ורשת ארצית. מטרת רשת הבוגרים היא לטפח שיתופי  פעולה בין בוגרים מסניפים שונים ושיתוף ברעיונות ומיזמים שונים. 

התכנית מבקשת להעביר את המשתתפים תהליך עמוק ומשמעותי של לימוד שמביא לידי מעשה.
רציונל התכנית מבוסס על ההבנה כי הישראלים החיים בארצות הברית חולקים זהות מורכבת ומיוחדת, שחשוב לטפח ולפתח אותה, מתוך דאגה לעתיד ולקיחת אחריות. אנחנו מבינים כי הדרך לעשות זאת היא ביצירת קהילה בעלת משמעות ומטרות משותפות, שמקיימת מערכת יחסים של מחויבות, שותפות ואמון הדדי בין חבריה.
מכאן אנו מתחילים תהליך של למידה ועיבוד אישי וקבוצתי, שמוביל לגיבוש דעה ("אני מאמין"),  למעשה והשפעה. התכלית היא השתלבות בהובלה בתחומי עשייה בקהילה.

 

יעדי התוכנית

בוגרי התוכנית יהיו משתתפים פעילים ומובילים בקהילות הישראלית והיהודית באיזור, מתוך הבנה לחשיבותה של הזהות ההיברידית,רצון  בחיזוק הקשר בין הקהילות לישראל, ובעשייה המחזקת את העם היהודי. 

מהן הציפיות מהמשתתפים בתוכנית?

  • פתיחות ומוכנות לשיח משמעותי בנושאי ערכים, זהות ושייכות.
  • התחייבות לנוכחות פעילה ותורמת בכל מפגשי התוכנית (12 מפגשים פעם בשבועיים, יום עיון).
  • השתלבות ביוזמה/ תכנון/ ביצוע של פרוייקט קהילתי.
  • הצטרפות לרשת גוונים הארצית (מונה היום כ - 180 בוגרים בארה"ב).

 

 

תהליך בניית הקבוצה: תנאי הסף להשתתפות בתוכנית

  • גברים ונשים מכל גווני החברה הישראלית הפתוחים לשיח משמעותי בנושאי ערכים, זהות ושייכות. המתעניינים בשאלות של זהות ישראלית-יהודית, ערכים יהודיים ותרבות ישראלית, חיבור בין הקהילה הישראלית והקהילה היהודית באזור ובמעורבות בפעילות קהילתית.
  • מגורים עם משפחה בארה"ב פרק זמן המאפשר למשתתף לחלוק תובנת ודילמות על שימור הזהות ואופק לשהות בה לפחות שנתיים 
  • למי שפנוי ונכון להתחייב לנוכחות פעילה ותורמת בכל מפגשי התוכנית (12 מפגשים פעם בשבועיים, וסמינר – סיור באחד מימי ראשון).
  • למי שמעורב בעשיה בתחומים קהילתיים ומעוניין להשתלב ביוזמה והובלה של פרוייקטים בקהילה ובעמדות מנהיגות.

 

תאריכי המפגשים בפילדלפיה:

 

למידע נוסף  על תוכנית גוונים

אנא פנה אלינו בכתובת [email protected]


"A great study (Talmud) brings to an act" (Talmud Bavli, Kiddushin 40)

"IAC Gvanim" is a prestigious IAC leadership program.

The goal of the program is to train value-based, organizational and community-based leadership among Israeli society in the United States by developing a local network of social leaders and a national network. The purpose of the graduates network is to develop cooperation between graduates from different regions and share ideas and projects. 

The program seeks to transform the participants a profound and meaningful process of learning that brings action.
The rationale of the program is based on the understanding that Israelis living in the United States share a complex and unique identity that is important to nurture and develop, out of concern of the future and of taking responsibility. We understand that the way to do this is by creating a meaningful community with shared goals that maintain a relationship of commitment, partnership and mutual trust among its members.
From here we begin a process of personal and group learning, which leads to the process of formulating an opinion ("Ani Ma’amin"), take action and influence. The purpose is to integrate leadership in the fields of contribution to the community.

Program Goals

Graduates of the program will be active leaders among Israeli and Jewish communities in the region. This, with the understanding of the importance of hybrid identity, the desire to strengthen the connection between the communities and Israel and actions that support the Jewish people.

What are the expectations from the participants?

Openness and readiness for meaningful discussions regarding values, identity and belonging.
Commitment to active presence and participation in all program meetings (12 meetings every other week and a seminar).
Integration in the initiative / planning / execution of a community project.
Joining the Gvanim National Network (today there are about 180 graduates in the US).

 

 

Group Building Process: Prerequisites for participation in the program

Men and women from all types of Israeli society, who are open to a meaningful discourse on values, identity and belonging. For those who are interested in questions about Jewish-Israeli identity, Jewish values and Israeli culture, and in the connection between the Israeli community and the Jewish community in the region and involvement in community activities.
Living in the United States A period of time that allows the participant to share insights and dilemmas about identity preservation (plan to stay here for at least the next two years).
For those who are free and ready to commit to an active and contributing presence of all the meetings of the program (12 meetings every other week, and seminar - one Sunday tour).
For those who are involved in community activities and wish to integrate into the initiative and leadership of community projects and leadership positions.

IAC Gvanim Philadelphia program dates

2017: Oct 25, Nov 22, 30, Dec 6, 20
2018: Jan 7, 17, 31, Feb 11, 28, Mar 14

For Additional Information About The Program 

Please contact us at: [email protected]


 

 


 

X Close

Contact Details