My Story. Our Story. The Gvanim Leadership story

מטרתה של תוכנית המנהיגות ״גוונים״ היא לבנות ולפתח את עתודת מנהיגות השטח של הקהילה הישראלית-אמריקאית, מנהיגות הצומחת מהקהילה. תוכנית גוונים היא מסע אישי, משמעותי ומעמיק סביב זהותם ההיברידית, היהודית-ישראלית- אמריקאית, של המשתתפים בה ומרחב לחשיפה ולמידה של כלים להובלה ולבנייה של הקהילה.

Gvanim Leadership program empowers Israeli-Americans to become the next generation of leaders in the Israeli and Jewish American communities. The program focuses on questions of identity, understanding the Jewish American landscape, and cutting-edge leadership and community building tools.

In the video below is the story of Shlomit Levy, New York IAC Gvanim Alumna and her experience from the program.

 

"תלמוד גדול שמביא לידי מעשה" (תלמוד בבלי, קידושין מ)        English Version

"IAC גוונים" הינה תכנית מנהיגות יוקרתית של ה-IAC.

על התוכנית ומטרותיה

מטרתה של תוכנית המנהיגות ״גוונים״ היא לבנות ולפתח את עתודת מנהיגות השטח של הקהילה הישראלית-אמריקאית. פיתוח וטיפוח של מנהיגות הצומחת מהקהילה, מאפשר תיווך וחיבור בין הקולות השונים והצרכים של הקהילה המקומית והארצית לבין היעדים והעשייה של ארגון ה-IAC. חיבור זה יוצר דיון פנים קהילתי מעמיק ומתמשך סביב השאלות הגדולות והאתגרים של הקהילה הישראלית אמריקאית, צרכיה ועתידה.

תוכנית גוונים היא מסע אישי, משמעותי ומעמיק סביב זהותם ההיברידית, היהודית-ישראלית- אמריקאית, של המשתתפים בה ומרחב לחשיפה ולמידה של כלים להובלה ולבנייה של הקהילה המקומית. 

 

יעדי התוכנית

היעד המרכזי של התכנית הוא שהבוגרים ישתלבו ו/או ימשיכו בפועלם בהובלת הקהילה הישראלית-אמריקאית בפרט והקהילה היהודית בכלל. השתלבותם ופועלם יבוא לידי ביטוי בדרכים שונות ומגוונות, בהתאם לכישוריהם ויכולתם ובהתאם לצרכים הקהילתיים ברמה המקומית והארצית: התנדבות במועצות (councils) המקומיות והארציות, דוברות ויח"צ למען הקהילה, סיוע בהובלת תכניות ופרויקטים של ארגון ה-IAC, פיתוח ויצירה של פעילויות ויוזמות חדשות ועוד. כמו כן, בוגרי גוונים ימשיכו להיות קבוצת איכות מגובשת הממשיכה בעבודה ולמידה משותפת גם לאחר סיום התכנית.

תכנית גוונים היא תוכנית הדגל של ארגון ה-IAC, בנויה ברוח החזון והמטרות של הארגון ונשענת על עמודי התווך שלו: תרבות ישראלית,  מורשת יהודית, אהבת ישראל, השפה העִברִית, חדשנות ויזמות. כל אלו מצויים בליבה של התוכנית ומוטמעים בערכים, בתוכן, באופי השיח, בכלים, בהתנסויות בפרויקטים, בסיורים ובהרצאות. צירי התוכן המרכזיים של התכנית  הם: זהות, מנהיגות, קהילה .

התכנית חושפת את המשתתפים לקולות שונים ומגוונים דרך הלימוד המשותף כקבוצה, מפגשים עם מומחי תוכן ורכישת כלים של מנהיגות ובינוי קהילתי, ביקורים מעוררי השראה במוסדות יהודיים בעיר וחשיפה לדמויות מפתח בהנהגת הקהילה היהודית-אמריקאית והישראלית-אמריקאית.

למי מיועדת התוכנית?

 • ישראלים-אמריקאים או בנות/ים ישראלים שגדלו כאמריקאים, המתגוררים בשנים האחרונות בארה"ב.
 • למי שמעורב ברמות שונות בקהילה, מי שמגלה עניין במעורבות בעשייה קהילתית ומי שיש לו רצון להוביל (בין אם כמנהיג/ה קהילתית או כאקטיביסט). 
 • למי שנכון להתחייב להיות נוכחים בכל המפגשים ולהשתתף באופן מלא במטלות שבין המפגשים. 
 • למי שמפגין פתיחות וסובלנות כלפי קולות, גוונים ותפיסות עולם שונות משלו, ובנוסף בעל נכונות לשיח אישי משמעותי ומעמיק.

 

 

 

מהלך התוכנית

 • התוכנית מתקיימת בלמעלה מ-15 מיקומים שונים בררחבי ארה״ב. רשימת מיקומי התוכנית
 • התוכנית מכילה 10 מפגשים בני 3 שעות בשעות הערב, חצי יום סיור וחצי יום עיון. התוכנית מתנהלת בחודשים אוקטובר 2018 -אפריל 2019. 
 • להרשמה נא מלאו את השאלון. מועמדים/ות מתאימים/ות יקבלו הזמנה לראיון. 
 • למידע נוסף אנא פני/ה אלינו בכתובת [email protected]

שאלון הגשת מועמדות


"A great study (Talmud) brings to an act" (Talmud Bavli, Kiddushin 40)

IAC Gvanim

About the Program

The Gvanim Leadership Program seeks to build and develop the future field leadership of the Israeli-American community. Development and cultivation of a leadership that grows from within the community enables us to mediate and make a connection between the local and national community's different voices and needs, and the objectives and activities of the IAC. This connection creates a meaningful and ongoing internal community discussion of the profound questions and challenges facing the Israeli American community, its needs, and its future. The Gvanim Program is a personal, meaningful and in-depth journey around the participants' hybrid, Jewish-Israeli-American identity and offers exposure to, and study of, tools aimed at leading and building the local community.

 

The Program's Objective

The objective of the program is for its graduates to begin and/or continue their involvement in leading the Jewish community and specifically, the Israeli-American community. This involvement and endeavor will be expressed in a wide range of spheres, according to the graduates' talent and ability, and in accordance with community needs at local and national levels: volunteering on the local and national council, spokesperson and public affairs activity on behalf of the community, assistance in leading IAC programs and projects, development and creation of new activities and initiatives and more. Gvanim graduates will also continue as a unified quality group, maintaining joint activities and study following completion of the program. 

The Gvanim Program is the flagship program of the IAC and has been formulated according to the organization's spirit, vision and goals, while based on its central pillars – Israeli culture, Jewish heritage, a love of all Jews, the Hebrew language and innovation and entrepreneurship. These stand at the core of the program and are embedded in its values, content, discourse, tools, projects experience, tours and lectures. The central themes of the program's content are: identity, leadership and community. 

The program exposes participants to a wide range of different voices via joint group study, meetings with content experts, the acquisition of tools used in community leadership and building, inspirational visits to the city's Jewish institutions, and exposure to key leadership figures in the Jewish American and Israeli American communities.

 

Who is the Program for?

Israeli Americans or Israelis residing in the US in recent years who:

 • Have some level of existing community involvement and who are interested in further community involvement and activity.
 • Possess a desire to assume a leadership role (whether as a community leader or activist).
 • Undertake to participate in all the program's sessions and to fully complete the assignments between the sessions. 
 • Are open and tolerant towards voices and philosophies different from their own and who are ready for meaningful and profound personal discussion. 


The program consists of ten 3-hour sessions in the evening, a half-day tour and a half-day seminar. The program is held October 2018 - April 2019. 
IAC Gvanim Program is offered in multiple locations around the nation. View locations.
To apply, please complete the questionnaire. Suitable candidates will be invited to an interview.

For Additional Information About The Program 

Please contact us at: [email protected]

Application Form


 

Contact Details

Noa Raab, Regional Director