תנועת קשת - המשפחה הישראלית שלך!

Join our young families with [email protected] Movement!

* indicates required
Programs

IAC KESHET:

COMMUNITY. HEBREW. CULTURE

IAC Keshet is a national children’s movement providing framework and resources that empower our community to connect as a family and community through the Hebrew language, Israeli culture, Jewish heritage and a strong connection to Israel.

IAC Keshet’s activities strengthen the identity of children of ages 2-9, and entire communities, instills a sense of social responsibility and commitment.

קש"ת - קהילה, שפה, תרבות

קשת היא תנועת ילדים ארצית המספקת מסגרת מעצימה לבניית קהילה ישראלית-יהודית-אמריקאית של משפחות צעירות וזאת באמצעות השפה העברית, התרבות הישראלית, המורשת היהודית ואהבת ישראל.

פעילות תנועת קשת מחזקת את זהות הילדים בגילאי 2-8 והקהילה כולה ומעודדת מעורבות ומחוייבות דרך פעילות חברתית ותרבותית.Contact Details

Lihi Bustin-Shoshani
Phone: 
(617) 795-3400