About The Event

Organized by: 
IAC Washington DC, Bender JCC of Greater Washington
When: 
Thursday, November 21, 2019 - 8:00pm to Thursday, January 30, 2020 - 8:00pm
Ticket Pricing: 
$50 for all meetings
Event Language: 
Hebrew
Where: 
TBD 20852 Rockville , MD

אנחנו מזמינים אתכם לסדרה בת חמישה מפגשים, בה ננסה להתחקות ולהבין מה הוביל את גיבורי התנ״ך: אברהם, דבורה, משה, מרים ויעקב - והביא אותם להיקרא מנהיגים.

ביחד עם איריס אהרונוביץ נקרא טקסטים מסורתיים, המתכתבים עם השירה והאמנות ברוח עכשווית.

ההרשמה הינה לכל 5 המפגשים.

תאריכי המפגשים:

נובמבר 21

דצמבר 10

ינואר 2

ינואר 16

ינואר 30

שעה: 8-10 בערב

המפגשים יתקיימו ברוקוויל, מיקום מדוייק יימסר לנרשמים

הקליקו והרשמו