About The Event

Organized by: 
IAC Washington DC
When: 
Thursday, February 27, 2020 - 7:45pm to 9:30pm
Ticket Pricing: 
Free
Event Language: 
Hebrew
Where: 
מיקום ישלח לנרשמים Rockville , MD

:"גוונים לימוד סדרת "יחסים"

סדרת מפגשים העוסקת במערכות היחסים במעגל הקרוב, האישי והאינטימי ביותר בחיינו. מערכות היחסים במשפחה, הורות, זוגיות, יחסי אחים ועוד מעלים אין סוף שאלות גדולות, אתגרים וחוויות יומיומיות הנוגועות ליחסי הכוחות, לאחריות וסמכות, להבדלים בין גישות ותפיסות עולם חינוכיות, להשפעה וההתערבות של  הסביבה והקהילה, למעברים והשתנות בין דורות ועוד מגוון נושאים מרתקים ורלוונטיים לחיינו.הסדרה מאפשרת טעימה לטקסטים מארון הספרים .היהודי והישראלי העוסקים בנושא ומזמינה למפגש חברתי, ללימוד משותף ולשיח אקטואלי, עכשווי ורלוונטי אודות הסוגיות הללו. המפגשים נתקיימים בהובלתה של חברת הקהילה איריס אהרונוביץ

 

.(מפגש ראשון בנושא "הכנסת אורחים" , יתקיים ביום חמישי, 27 לפברואר, 7:45 בערב (מיקום ישלח לנרשמים

 

.גוונים לימוד" הוא מרחב לשיח פלורליסטי מעמיק ודינמי, בו חברי הקהילה לומדים יחד ב"חברותא" טקסטים מאוצרות התרבות היהודית והישראלית"

,המפגשים מתקיימים בסלוני הבית, ומזמין לעיון, למחשבה ולדיון משותף אודות הטקסטים והידהודם לאתגרים ושאלות רלוונטיות על משפחה, זהות

.מנהיגות וקהילה בימים ההם ובזמן הזה ומאפשר חשיפה לקולות הרבים הקיימים בקהילה, לחיזוק מכנים וערכים ובניית יחד משותף