About The Event

When: 
Tuesday, October 22, 2019 - 9:30pm
Ticket Pricing: 
Free
Event Language: 
Hebrew
Where: 
כתובת תשלח לאחר ההרשמה Bellevue , WA

IAC SEATTLE

!מזמין אותכם ללמוד "בחברותא" עם חברי הקהילה שלכם

.מרחב לשיח משותף, למידת התרבות היהודית והישראלית, ועיסוק בנושאי זהות מנהיגות וקהילה

( המפגשים יתקיימו בעברית בהנחית דיקלה קפקא (מנחת בית מדרש החילוני בסיאטל

**ההשתתפות היא ללא תשלום אך נדרשת הרשמה מראש**

כתובת תשלח לאחר ההרשמה