2019-2020

, 44 Tehama St San Francisco, CA 94105. (06:30-09:30) התוכנית כוללת 10 מפגשים ושני ימי עיון, כל מפגש ימשך כשלוש שעות, בשעות הערב

תאריכי המפגשים:

נובמבר: 18, 4

דצמבר: 16, 2

ינואר: 27, 13, 6

פברואר: 24, 10

מרץ: 9

*לתאריכים אלו יתווסו שני תאריכים בימי א' של יום עיון ויום סיור- לוח הזמנים יעודכן בהקדם. 

 
למשתתפים ולבוגרים, יוצעו אפשרויות להשתלבות בפעילות העשרה נוספות לבחירתם.

מעוניין/ת? 

:תנאים להשתתפות בתוכנית

  • יכולת מנהיגותית גבוהה ומעורבות מוכחת בקהילה
  • נכונות להוביל (בצוות) פרויקט משמעותי ומחייב לאורך זמן
  • פתיחות ונכונות לשיח משמעותי בנושאי זהות, שייכות וקהילה
  • השקפת עולם פלורליסטית, סובלנית ופתוחה, המקבלת ומכבדת גוונים שונים ותפישות שונות בנושאים המשמעותיים העומדים ביסודה של התוכנית
  • מגורים בארה"ב לפחות שנה וכוונה לשהות בה לפחות בשנתיים הבאות
  • התחייבות לנוכחות פעילה ותורמת בכל מפגשי התוכנית.
  • תשלום דמי השתתפות $220