2019-2020

, 44 Tehama St San Francisco, CA 94105. (06:30-09:30) התוכנית כוללת 10 מפגשים ושני ימי עיון, כל מפגש ימשך כשלוש שעות, בשעות הערב

תאריכי המפגשים:

מפגש מס' 1: 4 בנבובמבר ,2019
מפגש מס' 2: 18 בנובמבר, 2019
מפגש מס' 3:  2 בדצמבר, 2019
יום סיור:  15 בדצמבר, 2019
מפגש מס' 4:   6 בינואר, 2020
מפגש מס' 5:  13 בינואר, 2020
יום עיון: 26 בינואר, 2020
מפגש מס' 6: 10 בפברואר, 2020
מפגש מס' 7:  24 בפברואר, 2020
מפגש מס' 8: 9 במרץ, 2020
מפגש מס' 9: 23 במרץ, 2020
מפגש מס' 10: 6 באפריל, 2020

למשתתפים ולבוגרים, יוצעו אפשרויות להשתלבות בפעילות העשרה נוספות לבחירתם.

מעוניין/ת? 

:תנאים להשתתפות בתוכנית

  • יכולת מנהיגותית גבוהה ומעורבות מוכחת בקהילה
  • נכונות להוביל (בצוות) פרויקט משמעותי ומחייב לאורך זמן
  • פתיחות ונכונות לשיח משמעותי בנושאי זהות, שייכות וקהילה
  • השקפת עולם פלורליסטית, סובלנית ופתוחה, המקבלת ומכבדת גוונים שונים ותפישות שונות בנושאים המשמעותיים העומדים ביסודה של התוכנית
  • מגורים בארה"ב לפחות שנה וכוונה לשהות בה לפחות בשנתיים הבאות
  • התחייבות לנוכחות פעילה ותורמת בכל מפגשי התוכנית.
  • תשלום דמי השתתפות $220

 

הגשת מועמדות     טופס תשלום


מנחת התוכנית: יפית שריקי מגידיש

יפית שריקי מגידיש, אמא ל - 4, מנחת קבוצות ומורים בברקלי, קליפורניה. בעבר מנהלת חט"ב ברנקו וייס ע"ש הרצוג, בבית חשמונאי.
 מורה לספרות, רכזת תכניות חינוכיות ומנחת מורים. כ 22 שנה חיה ונושמת חינוך במסגרת וגילאים שונים. אוהבת ספרים, טיולים ומאמינה תמיד ביכולת האדם להשתנות ולשאוף לטוב ביותר.