About The Event

When: 
Thursday, February 20, 2020 - 8:00pm
Where: 
Private Residence Sunnyvale , CA

״יש לי רק שאלה?...״

אני מתרגשת ושמחה לעדכן על פתיחתה של קבוצת לימוד IAC בסאניויל! 

מדובר במיזם ליצירת מרחב פתוח ללמידה משותפת בחברותא עם העשרה הדדית של טקסטים מאוצרות התרבות היהודית והישראלית ובחינתם אל מול מבחן הזמן והמקום. 

אנו מזמינים אתכם להשתתף בסדרה הראשונה והמרתקת בנושא "יחסים" שתעסוק ביחסי הורים וילדים, קנאת אחים, הכנסת אורחים ועוד...

-ההשתתפות בחינם.

-החברותא מתנהלת בקבוצה קטנה ולכן מספר המקומות מוגבל -- כל הקודם זוכה!

- המפגש הראשון יתקיים בבית בסאניויל. כתובת תימסר בפרטי.