About The Event

Organized by: 
IAC SF
When: 
7:30pm to 9:30pm, every 2 weeks on Thursday
Since Thu, Sep 05th 2019 until Thu, Oct 31st 2019
Ticket Pricing: 
RSVP
Event Language: 
Hebrew
Where: 
TBD 94102 San Francisco/ East Bay , CA

"גוונים לימוד" היא מרחב לשיח מעמיק ודינמי, בו חברי הקהילה לומדים יחד ב"חברותא" טקסטים מאוצרות התרבות היהודית והישראלית ובאמצעותם חוקרים את האתגרים והשאלות המרכזיות העומדות בפני הקהילות - הישראלית אמריקאית והיהודית אמריקאית.

 

זהו מיזם המהווה פלאטפורמה לבניית "קהילה לומדת"; באמצעות הלימוד והדיאלוג המשותף אודות הטקסטים היהודיים והישראלים הקלאסיים, דנה הקבוצה באתגרים ובשאלות של זהות, מנהיגות וקהילה בימים ההם ובזמן הזה, מחזקת ערכים משותפים ומעצבת ובונה יחד את הווה והעתיד המשותף של הקהילה.

מטרות התכנית:

  • יצירת רשת קבוצות לימוד המובלות ע"י הקהילה ומקיימות שיח ולימוד משותף על הטקסט ועל חיי הקהילה.
  • הזמנה להיכרות מעמיקה עם ארון הספרים ואוצרות התרבות היהודיים והעבריים.
  • בניית גשרים ויצירת מכנים משותפים בתוך הקהילה הישראלית אמריקאית, ובינה לבין הקהילה היהודית אמריקאית.

 

Contact Details

Sharona Israeli-Roth, Regional Director, San Francisco