About The Event

Organized by: 
IAC SAN DIEGO
When: 
7:00pm to 10:00pm, every 2 weeks
Since Mon, Nov 27th 2017 until Mon, Mar 05th 2018
Event Language: 
HEBREW
Where: 
92109 SAN DIEGO

IAC Gvanim: A leadership program exploring the Israeli-American and Jewish identities that helps participants address the challenges of the next generation through an in-depth learning process.

זהות, שייכות, קהילה ומנהיגות

תוכנית "IAC גוונים" הינה תוכנית המיועדת לישראלים החיים בצפון אמריקה, בעלי עניין במעורבות חברתית ויכולת להובלת פרוייקטים קהילתיים המחזקים את תחושת השייכות והזהות היהודית-ישראלית-אמריקאית, ומתמודדים עם אתגרי הזהות של הדור הבא. 

התוכנית פועלת בארה"ב בהצלחה רבה בשמונה השנים האחרונות, ובוגריה מעידים על התובנות המשמעותיות והשינוי שחל אצלם ברמה האישית, המשפחתית והקהילתית, כתוצאה מהשתתפות בתוכנית. 

המשתתפים בתוכנית, לוקחים חלק במסע אישי וקבוצתי הכולל תהליך למידה עמוק. באמצעות סדנאות לימוד וחוויה של טקסטים יהודיים וישראליים, קלאסיים ומודרניים, הרצאות ודיונים מעמיקים, סיורים ומפגשים עם אנשי חינוך ומנהיגים מקומיים ולאומיים מארה"ב ומישראל,  מכוונת התוכנית לבירור מעמיק את זהות המשתתפים, ולהבנת המשמעות של החיים כישראלים מחוץ למדינת ישראל, ואת המעורבות בקהילה הנגזרת מכך.

בסופה של התוכנית מצופה ממשתתפיה להרחיב את מעגלי ההשפעה ולהנחיל את תפיסת גוונים בקהילה בכדי לחזק את היסודות לקהילה ישראלית-יהודית-אמריקאית פעילה, משמעותית וברת קימא, המאפשרת את קיומה של הזהות המשולשת.

בתוכנית שותפים ארגונים ומוסדות מובילים בתחומי ההגות, המחקר והעשיה של השיח הישראלי - יהודי, ההתחדשות היהודית והאתגרים העומדים בפני העם היהודי.

המטרות

לימוד: ליצור סביבה לימודית העוסקת בזהות, שייכות ובבנייה קהילתית, בסביבה פתוחה ופלורליסטית.

יהדות: לחזק זהות יהודית אצל ישראלים מחוץ לישראל.

קהילה: להעמיק את התובנה לגבי חשיבותה של קהילה ושייכות אליה בכדי לקיים את זהותינו הישראלית – יהודית למען הדור הבא, ולחדד את המשמעות המעשית של לחיות כישראלי וכיהודי מחוץ למדינת ישראל.

קהילה יהודית אמריקאית: להעמיק את ההכרות עם הקהילה היהודית, ולהגביר את העניין בגישור ובחיבור בין הקהילותף

עשיה: לייצר, לבסס ולהרחיב בקרב משתתפים ובוגרים השתלבות, יוזמה והובלה בתחומים שונים המעצימים ומבססים את הקהילה, כתשתית הכרחית לשמירה על הזהות שלנו.