Wednesday, June 5, 2019

בניו יורק התקיים בסוף השבוע ערב ההתרמה השנתי של ארגון ה- IAC,  הפועל בקרב הקהילות הישראליות-אמריקאיות לחיזוק הקשר האמריקאי לישראל, בשיתוף הקונסוליה הישראלית-האמריקאית. לא מפתיע שהשנה קיבל מוריס קאהן אות כבוד על העשייה שלו למען ישראל. מנכ"ל IAC, שהם ניקולט, אמר ש"קאהן הוא השראה לקהילה היהודית בארה"ב כיזם ופילנטרופ, אבל פרויקט בראשית שקם בזכותו הצליח לאחד את כל היהודים בכל העולם, ובמיוחד בארה"ב.