Wednesday, January 23, 2019

בט"ו בשבט האחרון התכנסנו כולנו, משפחת ה-IAC, לחגוג יחד בפעם הראשונה סדר ט"ו בשבט קהילתי במתכונת ארצית.

ט״ו בשבט הוא חג שמסמל התחדשות והתעוררות מהקור של החורף. אמנם בחלק ממחוזותינו, עדיין שורר קור, אבל ההתחדשות שלנו כקהילה לא תלויה במזג אוויר. דווקא בשיא הקור, וכשהשמיים נראים אפורים, ההזדמנות שלנו להתחדש לקראת פריחה מחדש. הנטיעות שלנו, הן לא רק של עצים, אלא של יסודות לקהילה איתנה, שתגדל ענפים, עלים, פרחים ופירות.

זהו אחד החגים שמחבר אותנו בצורה הכי חזקה לישראל ולישראליות שלנו. הטעם של הפירות היבשים, צלילי השירים המוכרים... ״כך הולכים השותלים״... תחושה של בנייה משותפת, אחדות ומשפחה.

בין יום שישי ליום ראשון, בין החוף המערבי לחוף המזרחי, מפה חגיגית נפרשה על יותר מ-1000 שולחנות, ביותר מ-40 קהילות וקמפוסים. פירות יבשים הונחו לצד חלה של שבת ואלפי ישראלים ויהודים אמריקאים ציינו את חג האילנות מתוך חוברת שהכנו ובה מופיע סדר ט"ו בשבט, מנהגיי החג, המסורת והשירים.

השנה התחלנו עוד מסורת חדשה- חוגגים יחד ט״ו בשבט מחוף לחוף עם ישראל בלב וישראליות ברוח. נוטעים ובונים למען עתיד משותף שלנו כקהילה, ומתוך אהבה ותודה לטבע שסביבנו- בישראל וכאן, באמריקה

Blog Category: