About The Event

When: 
Sunday, February 23, 2020 - 7:00pm to 9:00pm
Where: 
Encino , CA

  !מזמין אותך LA גוונים לימוד

.ד"ר חנה פנחסי מנהלת בית הספר להוראת תרבות ישראל של תכנית בארי במכון הרטמן. יזמה והובילה את התכנית "חיידר משלך" המיועדת לנשים בעלות השפעה בחברה הישראלית ועסקה באתגר שמציב הפמיניזם לחיים יהודיים בימינו

 Encino יום ראשון, 23 בפברואר, בשעה 7:00 בערב 

!הירשמו בהקדם! מספר המקומות מוגבל

כיבוד קל יוגש במקום!

כתובת מדוייקת תשלח לנרשמות

Contact Details

Nadav Banai, Regional Director, Los Angeles