About The Event

Organized by: 
Israeli American Council SF
When: 
Monday, October 15, 2018 - 6:30pm to 10:00pm
Event Language: 
Hebrew
Where: 
San Francisco , CA

זהות, שייכות, קהילה ומנהיגות

תוכנית "IAC Lead" הינה תוכנית המיועדת לישראלים החיים בצפון אמריקה, בעלי עניין במעורבות חברתית ויכולת להובלת פרוייקטים קהילתיים המחזקים את תחושת השייכות והזהות היהודית-ישראלית-אמריקאית, ומתמודדים עם אתגרי הזהות של הדור הבא. 

התוכנית פועלת בארה"ב בהצלחה רבה בשמונה השנים האחרונות, ובוגריה מעידים על התובנות המשמעותיות והשינוי שחל אצלם ברמה האישית, המשפחתית והקהילתית, כתוצאה מהשתתפות בתוכנית.  המשתתפים בתוכנית, לוקחים חלק במסע אישי וקבוצתי הכולל תהליך למידה עמוק. באמצעות סדנאות לימוד וחוויה של טקסטים יהודיים וישראליים, קלאסיים ומודרניים, הרצאות ודיונים מעמיקים, סיורים ומפגשים עם אנשי חינוך ומנהיגים מקומיים ולאומיים מארה"ב ומישראל,  מכוונת התוכנית לבירור מעמיק את זהות המשתתפים, ולהבנת המשמעות של החיים כישראלים מחוץ למדינת ישראל, ואת המעורבות בקהילה הנגזרת מכך.
בסופה של התוכנית מצופה ממשתתפיה להרחיב את מעגלי ההשפעה ולהנחיל את תפיסת Lead בקהילה בכדי לחזק את היסודות לקהילה ישראלית-יהודית-אמריקאית פעילה, משמעותית וברת קימא, המאפשרת את קיומה של הזהות המשולשת.
בתוכנית שותפים ארגונים ומוסדות מובילים בתחומי ההגות, המחקר והעשיה של השיח הישראלי - יהודי, ההתחדשות היהודית והאתגרים העומדים בפני העם היהודי. הבוגרים ישולבו בעשייה משמעותית בפרוייקטים שונים בקהילה.