Past Events

4.02.2020
הרצאת שלישי נשי בנושא אכילה
3.29.2020
Bishulim U'Pilpulim
3.15.2020
חוגגים פורים (בבית) בשידור לייב עם להקת הפיתות
3.12.2020
הרצאה שלישית בנושא: השקעה באמצעות קבוצת רכישה בנדל״ן מולטיפמילי
3.10.2020
3.08.2020
3.05.2020
2.27.2020
2.20.2020
2.20.2020
הקרנת סרט והרצאה עם יאיר קדר, יוזם מיזם העברים