Friday, August 7, 2020

בקיץ שעבר, ארגון הקהילה הישראלית-אמריקאית IAC ביחד עם שותפים נוספים, נחשף לתוכנית לימוד עם סממנים אנטישמיים ואנטי-ציוניים במדינת קליפורניה וסירב לעמוד מנגד. בתכנית הלימודים שהודות למאבקם לא אושרה, יהודים לא הוגדרו כמיעוט אתני. בנוסף, תכנית הלימודים הכילה תכנים שהציגו בהאדרה את ארגון ה-BDS אשר הוגדר כארגון לוחם צדק.

אף על פי שקהילת הישראלים והיהודים האמריקאים גרמה לעצירת התוכנית כפי שנכתבה, בחודשים האחרונים ניסו גורמים שונים להעביר את התוכנית המקורית במחוזות מקומיים שונים בתוך מדינת קליפורניה, ביניהם במחוז לוס אנג׳לס. ״בתחילת הדרך, בשנה שעברה, פנינו למחלקת החינוך בקליפורניה, ועם לחצים רבים, הובלנו לשכתובה״, הם מסבירים. ״הובלנו את חברי הקהילה בהמוניהם לפנות למדינה ולעצור את התכנית כפי שהיא, תכנית מאוד מוטה כנגד מדינת ישראל״. על אף הצלחתם והשינויים שנעשו, נראה שבמחשכים ניסו קבוצות שונות להעביר את התכנית המקורית דרך מחוזות שונים, כאשר החוק במדינת קליםורניה מאפשר למחוזות איזוריים לאשר תכניות חינוך שונות.

״מרגע שנודע לנו המידע אודות ההצבעה הצפויה על התכנית בעלת הסממנים האנטישמיים במחוז לוס אנג׳לס, בתוך 24 שעות הצלחנו לשנע כ-30,000 מחברי הקהילה להשמיע את קולם ותלונותיהם בפני מחלקת החינוך ובעצם לדחות את ההצבעה עד צאת התוכנית החדשה״. התוכנית החדשה והמתוקנת התפרסמה ביום שישי האחרון ובארגון הבחינו שמחלקת החינוך בקליפורניה אכן שמעה את קולם והסירה מהתכנית לשנה החדשה את מרבית התוכן הפוגעני. מכל התלונות שהגיעו על התוכנית הישנה, הרוב הגדול של הקולות הזועמים ביקר את הסממנים האנטישמיים והאנטי-ציוניים. ארגון הקהילה הישראלית-אמריקאית החל בהפצת עצומה המכוונת למחלקת החינוך בקליפורניה ולמחלקות החינוך המחוזיות, בבקשה להמשיך לשמוע את קולם, לוודא שהם עושים את כל שביכולתם להבטיח שתכנים בעייתיים, המפיצים שנאה כלפי ישראלים ויהודים בארה"ב, לא ימצאו דרך לכיתות הלימודים.

לדברי שהם ניקולא, מנכ״ל ארגון הקהילה הישראלית-אמריקאית IAC: ״הקהילה שלנו שיחקה תפקיד מרכזי בדחיית טיוטת תכנית הלימודים האתניים המקורית שהוצגה לתושבי קליפורניה. כל האלמנטים האנטי-ציונים וההדרה של תנועת BDS הוסרו מהתוכנית ואינם חלק מהטיוטה החדשה - זהו הישג חשוב מאוד וסימן ברור שמקשיבים לנו. באותה נשימה, המאבק לא הסתיים. במקביל לניסיונות וההצלחות של גורמים שונים להעביר החלטות תמיכה בטיוטה העוינת המקורית במחוזות השונים, אנחנו מבינים שהתוכנית החדשה עלולה להשאיר פתח להכניס את BDS ושנאת ישראל לכיתות הלימוד. ממש כמו שהצלחנו להשפיע בקליפורניה, ובמחוז לוס אנג׳לס, אנחנו נהיה חייבים להיות פרו-אקטיבים. הערך המוסף הייחודי שלנו בהיותנו קהילת מהגרים שתושפע ישירות מהתוכניות שיאמצו בבתי הספר הוא קריטי. כמו תמיד, הדרך היחידה שלנו להצלחה היא הצטרפות למאמץ החשוב הזה של כמה שיותר חברי קהילה״.

Blog Category: