IAC גוונים לימוד

IAC מזמינים אתכם להצטרף לרשת של קבוצות לימוד, שיפתחו ויופעלו על ידי חברי/ות הקהילה בכל רחבי ארצות הברית. קבוצת הלימוד היא מקום למפגש חברתי שבו לומדים ומשוחחים על החיים שלנו ועתיד הקהילה. 

אם גם אתם רוצים לפתוח קבוצת לימוד אצלכם בסלון, צרו קשר בכתובת: [email protected]


הרשמה להובלת קבוצת לימוד    הרשמה להשתתפות בקבוצת לימוד


על התוכנית

"גוונים לימוד" הוא מרחב לשיח מעמיק ודינמי, בו חברי הקהילה לומדים יחד ב"חברותא" טקסטים מאוצרות התרבות היהודית והישראלית ובאמצעותם חוקרים את האתגרים והשאלות המרכזיות העומדות בפני הקהילות - הישראלית אמריקאית והיהודית אמריקאית.

 

יעדי התוכנית

  1. יצירת קבוצות לימוד המובלות ע"י הקהילה ומקיימות שיח ולימוד משותף על הטקסט ועל חיי הקהילה.
  2. הזמנה להיכרות מעמיקה עם ארון הספרים ואוצרות התרבות היהודיים והישראלים. 
  3. בניית גשרים ויצירת מכנים משותפים בתוך הקהילה הישראלית אמריקאית, ובינה לבין הקהילה היהודית אמריקאית.

למי מיועדת התוכנית? 

כל חבר/ת קהילה ישראלית אמריקאית ו/או יהודית אמריקאית המעוניין/ת ללמוד יחד "בחברותא" טקסטים מאוצרות התרבות היהודית והעברית ולעסוק בשאלות הגדול העומדות בפני הקהילה.

 

כמה משתתפים בקבוצה? 

קבוצה מונה בין 5-20 משתתפים.

היכן המפגשים מתקיימים?

בבית חברים, בסלון, ובכל מרחב חברתי שיקבע על ידי מובילי הקבוצה ומשתתפיה. חשוב שהמרחב הנבחר יאפשר תנאים נוחים לשיח ולמידה משותפת.

כיצד מתנהל הלימוד הבית מדרשי והשיח הקהילתי?

מי מלמד? ב"גוונים לימוד" הקבוצה היא מרחב שוויוני לשיח ולימוד משותף של חברי הקהילה.
אין מורה ואין צורך בנסיון וידע קודם. ביחד בונים מהלך לימודי עצמאי המובל על ידי חברי קבוצת הלימוד, כל אחד בתורו ו/או ביחד. 
 
מי מוביל ומארגן? לכל קבוצה יהיו מוביל/ה בוגר/ת תוכנית גוונים מנהיגות, שתפקידם לסייע בארגון  ובגיבוש קבוצה באיזורם, לבחור את נושאי הלימוד המועדפים על חברי הקבוצה  וניהול חלוקת התפקידים והאחריות ללימוד לחברי הקבוצה.  המובילים יעברו הכשרה מקדימה ע"י צוות ה-IAC ותמיכה מקצועית לאורך הדרך.

 

מהם התכנים וכיצד לומדים ומשוחחים עליהם?

סידרת מפגשים ע"פ נושאים: ה-IAC מציע מאגר תוכן ממנו יכולים מובילי הקבוצה ומשתתפיה לבחור נושא ללמוד ולשוחח בו. התכנים בנויים ע"פ סדרות נושאיות של 5 עד 10 מפגשים. עם סיום סדרת לימוד נושאית אחת, יכולה הקבוצה להמשיך ולהפגש לסדרה נושאית חדשה. 
 
התכנים המרכזיים הם: מנהיגות זהות וקהילה. הטקסטים שילמדו הם מאוצרות התרבות היהודית והעברית, מלווים בשאלות פשט ודרש אודות הטקסט וההדהוד שלו לחיי היום יום של הלומד משפחתו וקהילתו.

שיטת הלימוד: בכל מפגש מקבלים חברי הקבוצה דף לימוד ובו טקסטים ושאלות. הלימוד יעשה  ע"פ כלי הלימוד הבית מדרשיים, הכוללים קריאה משותפת של הטקסט, דיון בחברותא ודיון ושיח בין חברים.

מה עלות ההשתתפות?

התשלום למפגשים יהיה סימלי. מטרת התשלום -כיסוי עלויות כיבוד וארוח של חברי הקבוצה המארחים בביתם.


הרשמה להובלת קבוצת לימוד    הרשמה להשתתפות בקבוצת לימוד